Обратно 
		към началната страница    


Детективска дейност

Посредством сдружението с други фирми ESG е част от WAD Word Association of Detectives (Световна детективска асоциация).
Тази асоциация е една от най-авторитетните на международно ниво, заради внимателния подбор на своите членове, които за да бъдат приети трябва да са дали широка гаранция за сериозност, доверие и професионализъм.
Благодарение на тази интернационална мрежа можем да предложим разнообразни детективски услуги, целенасочени към фирми и физически лица, в която и да е част на света.

 • Търговски разследвания
 • Индустриален контрашпионаж
 • Защита на марки и патенти
 • Доверие на чуждестранни партньори
 • Информация за събиране на кредити
 • Нечестен персонал
 • “Прочистване” на помещения от подслушвателни устройства и взривни вещества
 • Търговска информация
 • Проучване на пазара
 • Правна подкрепа при договорни отношения
 • Откриване на изчезнали хора